APLIKAČNÍ SERVIS

  • laboratorní testy
  • provozní zkoušky
  • vyhodnocení ekonomiky provozu
  • poradenství

SERVIS PRO ZÁKAZNÍKY

  • dodávky skladovacích nádrží
  • dodávky dávkovacích systémů
  • dodávky automatických stanic
    pro rozpouštění flokulantů

laboratorní koagulační test

zkouška PAX na model. zařízení

Skladovací PP nádrž 12m3 se záchytnou vanou

Sklad. nádrž PP 25 m3

provozní zkouška PAX-18 na ČOV

provozní zkouška PAX-18 na flotaci

rozpouštěcí stanice ASKOP

rozpouštěcí stanice ASKOP