Úprava a čištění vody

Úprava pitné vody
  • použití na většině úpraven povrchové vody v ČR, pitnou vodou vyrobenou na těchto úpravnách je zásobováno cca 4 miliony obyvatel
Úprava provozní vody
  • aplikace na úpravu povrchové vody pro provozní účely, čištění vody z výroby pro opětovné použití (recirkulace)
Čištění komunálních odpadních vod
  • aplikace speciálních směsných produktů na bázi železa a hliníku na mnoha městských čistírnách odpadních vod na potlačení rozvoje vláknitých mikroorganismů a bytnění aktivovaného kalu, redukci fosforu apod.
Čištění průmyslových odpadních vod
  • čištění odpadních vod z keramického a sklářského průmyslu, zaolejovaných odpadních vod, recyklovaných vod z automyček, strojírenských výrob, odpadních vod z výrob nátěrových hmot, kafilérních a potravinářských odpadních vod apod.
Úprava a čištění bazénových vod
  • použití jako flokulační činidlo – vločkovač pro plavecké bazény, koupaliště, zahradní bazény
Lake restoration
  • potlačení růstu sinic a vodního květu v eutrofizovaných nádržích metodou chemického srážení

Papírenský průmysl

  • aplikace jako retenční prostředky, pomocná činidla při klížení papíru, pro zlepšení odvodnění na sítech, atd.
  • aplikace pro čištění odpadních vod – v kombinaci s polymerními flokulanty pro flotační technologie, pro biologické čistírny na předsrážení nebo terciální dočištění papírenských odpadních vod

Stavebnictní

  • výroba speciálních směsí pro urychlení tvrdnutí betonu
  • výroba speciálních nátěrových hmot