Vážení obchodní partneři,
jsme si plně vědomi všech požadavků vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ( tzv. REACH ) a ujišťujeme Vás, že průběžně podnikáme veškeré nezbytné úkony s cílem registrovat námi vyráběné chemikálie, a tím v budoucnu zajistit plynulé stabilní dodávky všem našim obchodním partnerům bez jakýchkoli omezení.