MÁCHOVO JEZERO

Popis lokality:
 • nejoblíbenějčí místo pro rekreaci v Libereckém kraji (10000 návštěvníků/denně)
 • rozloha 284 ha
 • průměrná hloubka 2 m
 • objem vody 5 000 000 m3
 • ošetřovaná plocha 2 000 000 m2

 • hlavní problém: masívní rozvoj sinic v letním období, toxicita rozkladných produktů, omezení druhové diverzity nádrže, zákaz koupání během letních měsíců
 • hlavní příčiny: nedostatečné zamezení externího přísunu fosforu (špatné odkanalizování okolních obcí), vysoký interní přísun živin ze sedimentu, optimální podmínky pro rozvoj sinic
 • hlavní cíle: zachránit letní sezónu pro rekreaci, udržet koncentraci sinic pod limitem 100.000 buněk/ml, zlepšit kvalitu vody a neovlivnit negativně životní prostředí
Popis aplikace:
 • použitý koagulant – polyaluminiumchlorid PAX-18 (9% Al, produkt běžně používaný pro vodárenské účely pro výrobu pitné vody
 • dávka 5mg Al/l, celkové množství 250 t PAX-18 (dávka určena na základě laboratorních zkoušek s přihlédnutím k dostupným finančním možnostem)
 • dávkovací zařízení – speciálně upravená motorová loď s 18 IBC vzájemně propojenými kontejnery na horní a dolní palubě ( PAX-18 byl stáčen z automobilové cisterny přímo do kontejnerů, pro mělké části jezera byly využita malá loď s jednou 1000l nádrží na palubě), s elektropohonem, průtokoměrem, čerpadlem, hloubkoměrem, GPS navigací; dávkovací potrubí bylo 15 m dlouhé, skládající se ze 3 částí a upraveno cca 150 otvory o průměru 1,4mm
Výsledky:
 • průhlednost vody se zvýšila z 0,3 na 0,7m
 • celková koncentrace sinic poklesla z 90000 na 30000 buněk/ml
 • celkový chlorofyl-a pokleslo více než 50% během 10 dnů po aplikaci
 • udržení dobré kvality vody po celou letní sezónu bez omezení rekreace
Další info ke stažení: