Společnost Kemwater ProChemie

je zaměřena na výrobu, prodej a aplikaci produktů na bázi hliníku, které se používají zejména pro úpravu a čištění vody, papírenství, stavebnictví atd. Jsme dceřinou společností finského chemického koncernu KEMIRA a součástí jeho skupiny Municipal & Industrial.
Municipal & Industrial je celosvětově největším výrobcem hlinitých a železitých koagulantů.

Úzce spolupracujeme se sesterskou firmou Kemifloc a.s., tuzemským výrobcem železitých a železnatých koagulantů. Disponujeme společným technicko aplikačním týmem, který je schopen komplexně a operativně řešit Vaše problémy při výrobě pitné vody a čištění komunálních i průmyslových odpadních vod po celém území ČR.

Péče o životní prostředí je jedním z hlavních bodů politiky naší společnosti, a proto se snažíme o dosažení minimalizace vlivů naší činnosti na životní prostředí. Považujeme za samozřejmé, že naše společnost má zavedený integrovaný systém managementu. Certifikát byl schválen společností Lloyd`s Register Quality Assurance v březnu 2011 podle následujících standardů systému managementu kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Obchodní firma: Kemwater ProChemie s.r.o.
Sídlo: Bezdězská 253, 293 06 Bradlec
Identifikační číslo: 629 54 237
Zapsaná: v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 40016
Kontakt: Tel: +420 326 724 034, Fax: +420 326 724 030, vera.buresova@kemira.com
AKTUALITY